Диви свине

Диво прасе

От направените досега археологически разкопки може да се съди, че дивите свине са били рядък лов за пещерния човек. Масово те са се разпространили на земята след ледниковата епоха, а из нашите земи- през неолита.

Старите траки са смятали, че дивите свине са помощници на ловеца в борбата му срещу дивите зверове и затова са ги изобразявали на оброчни плочки, поднасяли са ги жертва на богове, използвали са ги при култуви церемонии.

Днес по света живеят най- различни видове свине. У нас дивата свиня се среща в Добруджа, Дунавската равнина, Стара планина, Странджа планина и Родопите и предимно по хълмистите места и влажните гори, далеч от жилищата на човека. Тя носи латинското име Сус скрофа. Мъжката се нарича глиган, а малките- прасета. Из храсталаците и в гъстите дъбови гори тя намира достатъчно жълъди и корени за храна. Яде още семена, плодове, гъби, мърша, насекоми, личинки и др. През лятото напада и нивите и градините със земеделски култури. Обича да лежи в калта из мочурищата и край реките. Пъргава е и издръжлива на дълго ходене. Привързана е към мястото, където живее, но понякога за една нощ се отклонява от него дори на 50 километра разстояние. Тежи до 300 килограма и живее около 30 години. Месото и е много вкусно, но не трябва да се консумира без преглед от ветеринарен лекар, защото може да е заразено от опасна болест за човека- трихинелоза.

Тялото и е покрито с кафявочерна или сивокафява козина, която на гърба е доста груба, остра, права и дълга до десетина сантиметра /четина/. Козината на прасенцата е сивочервеникава, с жълти надлъжни ивици. Опашката и е отпусната надолу. Не е завита, както при домашната свиня. Зрението, обонянието и слухът и са силно развити. Това и помага да подушва неприятелите си отдалеч.

Кучешките зъби на глиганите се наричат бойници или глиги /глици/. По тях може да се определя възрастта на убитото животно. При старите глигани те се подават навън от долната челюст. Горните са по- малки и служат за наточване на долните глиги. С тях глиганите се бранят от кучетата и другите неприятели, изравят корени. Женските имат по- малки глиги. Главата им е клиновидна. Зурлата е продълговата и заострена, пригодена за ровене в земята. Дивата свиня през деня обикновено спи и почива на някое закътано място, а през ноща излиза да търси храна.

Старите глигани имат на плещите си една твърда, дебела щитовидна маса /броня, калкан/, която ги предпазва при борбите помежду им и с неприятелите. Те обикновено бродят сами, а по- младите се събират есен на стада.

Дивата свиня ражда веднъж в годината до 12 пъргави прасенца /броят им зависи главно от изобилието на храната/. Преди това тя си приготовлява легло в някой гъст храсталак, което постила с шума, трева и мъх. Десетина дни след раждането си прасенцата започват да излизат за храна заедно с майка си.

Дивата свиня напада и хората, когато я наранят. Тогава тя става опасна.

В Индия местното население дресира един вид дива свиня за лов на пантери.

Различават се главно две групи диви свине- с брадавици и без брадавици по лицевата част на главата.

Из островите Целебес, Малая и Филипините обитава брадатата дива свиня /брадавичест глиган/. Главата и заема една трета от дължината на тялото. Под всяко око има по една брадавица, а под челюстите- къдрави жълти бакенбарди. На дължина тя достига до 1.80 метра, а на височина- до 0.75 метра.

Къдрава жълта брада има и явянската брадата свиня, която се среща на остров Ява.

Южно от пустинята Сахара, из саваните живее африканската брадавичеста дива свиня. Тя има силно разкривени крака, увиснал корем, гръб като седло, дълга зурла и брадавици по лицевата част на главата. Глиците и са силно развити. Под всяко око има по един чифт брадавици. Четината и е рядка, опашката гола и завършва с камшиче от четинести косми.

В гъстите гори на Либерия и Танганайка се среща Африканската горска свиня, която има по една брадавица под всяко око. Тя е много едро животно. Храната си търси денем. При раждането малките прасенца са кафяви, но след три месеца стават черни.

Из гористите области на Занзибар до Уганда и Ангола, сред мочурливите райони се среща Африканската кичуреста свиня. Отличава се по много дългите оранжеви островърхи уши. Те са прилепнали към главата и завършват с дълги четинести косми. Отдалече изглежда като че ли носи очила- космите около очите и са черни.

Без четина и с голо тяло е и цейлонската свиня. Нейните глиги растат към тялото, пробиват зурлата и се навиват спирална по посока на челото.

В Югоизточна Азия- островите Целебес, Буру и др., в местата с горещ и влажен климат се среща глиганоеленът. Това е глиган, на който глигите са израснали толкова силно, че приличат на рога. Глиганоеленът е нощно животно и се храни с плодове, корени, охлюви и др. Тялото на женската е съвсем голо, без косми и четина.

В Азия, областта Индрапури, се среща дива свиня, която прави дълбоки подземни ходове и гнезда в земята. Подземните ходове укрепва с клонки и листа. Те са много здрави и се разбиват трудно дори и с брадва.

Едни от най- дребните диви свине са джуджеподобните. Живеят из южните гористи склонове на Хималаите- от Непал до Асам. Дължината на тялото им е около половин метър, а на височина достигат до 30 сантиметра.
Избрани сайтове свиня