Лисици

Лисица

Навсякъде из нашата страна се среща едно хищно горско животно, по- малко от вълка- лисицата. Тя живее в хралупи и дупки из скалите. Жилището и е с много изходи и има остра миризма на хищник и мърша.

Тялото на лисицата е гъвкаво, покрито със сивочервеникава или жълтеникава козина, която тя сменя два пъти през годината- пролет и есен. Има лисици и с матовочервена козина. Зиме козината е по- дълга и по- пухкава. Устните, бузите, гушата и една ивица от краката са бели, а лапите и ушите- черни и щръкнали. Опашката завършва с бели косми.

Краката на лисицата са по- къси от кучешките. Тя може да бяга продължително време като вълка. Провира се лесно из храсталаците, ходи безшумно. Пръстите на краката и са меки и имат здрави нокти, с които може да се катери по скали и наведени дървета. Понякога издава особен хрипкав лай, подобен на този на малко кученце. Лисицата може да плува. Има влажен нос и подушва от далеч. Слухът е силно развит. Зрението и през деня не е особено добро, но в тъмнината вижда много добре. Зениците си разтваря, както котката. Излиза сама да търси храна обикновено нощно време. Много рядко ловуват заедно по две лисици, и то само през студените зими. Хищникът дебне и изкусно хваща плячката си. Напада зайци, сърненца, мишки, птици, насекоми. Лови риба из бистрите планински потоци. Яде грозде и плодове. Прави много пакости на стопанствата, защото напада кокошките. Често се преструва на умряла, влачи се по корем и си служи с много хитрини, докато се приближи до плячката. След това с бърз скок се хвърля върху нея, сграбчва я и я отнася надалеч.

През април- май лисицата ражда обикновено до 12 малки слепи лисичета, които проглеждат след около половин месец. Отначало лисичетата бозаят от майка си, а след два месеца излизат на лов с родителите си. При отглеждането на малките взема участие бащата. А когато се случи майката да загине, бащата продължава грижите си за тях, докато станат големи.

В действителност лисицата е страхлива за разлика от приказките. Когато я преследват, криволичи и се мъчи да обърка ловеца. Живее до 15 години.
Избрани сайтове лисицата