Rhodeus sericeus amarus, Горчивка амарус

Пъргава и миролюбива стадна риба, която обитава долните слоеве на водата. Достига до 9 см.
Белези: мъжкият е по-пъстър, женската е с яйцеполагало.
Развъждане възможно. Снася яйцата си в мантийната празнина на речната мида Unio.
Подреждане: храстовидна растителност, свободно пространство за плуване, ронливо дъно. Без проветрение. Сборен аквариум.
Вода: 4-22 градуса С.
Храна: тубифекс, водни бълхи, енхитреи, ларви на комари, суха храна.
Разпространение: Европа.


Избрани сайтове мъжкият