Gobio gobio, Кротушка

Пъргава стадна риба, предпочита близостта на дъното. Живее дълго и достига до 15 см.
Белези: половете се различават трудно, 1 чифт мустаци. Развъждането възможно.
Подреждане: пясъчно дъно с декоративни камъни и воден мъх. Сборен аквариум.
Вода: 4-20 градуса С, прясна вода, добре вентилирана.
Храна: тубифекс, водни бълхи, ларви на комари, дъждовни червеи, суха храна.
Разпространение: Европа, Азия до Китай.


Избрани сайтове възможно

Най-актуални страници възможно

  • Наличностите на тела за календари на склад в Максофт Наличности Календари

  • Екскурзия в Египет - приключения в земята на Фараоните 2019 повече » ...

  • Великден в Лондон 27.04.2019 повече » ...