Gobio gobio, Кротушка

Пъргава стадна риба, предпочита близостта на дъното. Живее дълго и достига до 15 см.
Белези: половете се различават трудно, 1 чифт мустаци. Развъждането възможно.
Подреждане: пясъчно дъно с декоративни камъни и воден мъх. Сборен аквариум.
Вода: 4-20 градуса С, прясна вода, добре вентилирана.
Храна: тубифекс, водни бълхи, ларви на комари, дъждовни червеи, суха храна.
Разпространение: Европа, Азия до Китай.


Избрани сайтове възможно

Най-актуални страници възможно

  • T BAG 9283903 черна с дръжки T BAG 9283903 черна

  • Опънати тавани- неограничените възможности за дизайн Опънати тавани

  • Модерна италианска модулна гарнитура с възможност за поставяне на механизъм за разтягане, модел Kommodo. Производител: Rigosalotti, Италия. Kommodo, Rigosalotti