Anostomus trimaculatus, Трипетнист аностомус

Пъргава, но страхлива риба, която плува под наклон напред. Достига до 20 см. и може да се отглежда продължително време.
Белези: мастна перка. Няма данни за успешно развъждане.
Подреждане: камъни и корени, яки растения. Свободно пространство за плуване. Сборен аквариум с други видове главостои и по-едри тетри.
Вода: 24-27 градуса С.
Храна: тубифекс, ларви на комари, дъждовни червеи, водни бълхи, суха храна, зелена салата.
Разпространение: Южна Америка /течението на Амазонка и Гуаяна/.Електропроводимост, енергоспестяване при отглеждането на растения. Защо е важно да има електропроводимост в нашата градина и за нашите цветя-растения?  повече » gradinar.bg електропроводимост