Phenacogrammus interruptus, Конгоанска тетра

Много красива риба, но видът на перките и зависи доста от качествата на водата. Миролюбива и пъргава. Издръжлива, достига до 12 см.
Белези: мастна перка. Мъжките по-едри, гръбната и аналната перка са източени. Развъждане възможно.
Подреждане: рядка растителност със свободно пространство за плуване. Тъмно дъно. Плаващи растения. Сборен аквариум.
Вода: 23-26 градуса С, до 10 dGH, леко кисела, добавка на торф.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари, мухи, дрозофила, суха храна.
Разпространение: Африка /района на Конго/.


Избрани сайтове перка