Prionobrama filigera, Стъкловидна тетра

Пъргава риба, която мирно обитава средните и долни слоеве на водата. Стадна риба. Достига до 6.5 см.
Белези: мастна перка. При мъжките зад бялото на ръба на аналната перка има успоредна черна линия. Перките са очебийно нишковидно удължени. Развъждането възможно.
Подреждане: рядка растителност покрай стените със свободно пространство за плуване. Сборен аквариум.
Вода: 24-28 градуса С
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари, суха храна.
Разпространение: Южна Америка /района на Амазонка, Рио Марморе, Мадейра, Гуапоре, Бени, Езерото Рогуада/.


Избрани сайтове перка