Nematobrycon palmeri, Кралска тетра

Доста пъргава риба, която обитава долните слоеве на водата. Миролюбива стадна риба, мъжките се заплашват помежду си, без да се хвърлят в сериозна битка.
Белези: мастна перка. При мъжкия външният и средният лъч на опашната перка са изтеглени. Развъждането възможно.
Подреждане: гъста растителност със свободно пространство за плуване. Сборен аквариум.
Вода: около 25 градуса С, до 10 градуса dGH, леко кисела.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари, суха храна.
Разпространение: Южна Америка /Колумбия/.
Избрани сайтове перка