Hyphessobrycon "tricolor", Трицветна тетра

Красива, стъклообразно прозираща стадна риба, която заема долните слоеве на водата. Тя е пъргава и гризе перките на скалариите.
Белези: мастна перка. Развъждането възможно.
Подреждане: гъста растителност със свободно пространство за плуване. Сборен аквариум.
Вода: 22-27 градуса С, престояла вода.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, суха храна, зелена салата.
Разпространение: Южна Америка.


Избрани сайтове гризе