Hyphessobrycon flammeus, Огнена тетра

Много здрава и непретенциозна риба. Кротка стадна риба от средните и долни слоеве на водата. Достига до 4.5 см.
Белези: мастна перка. Женската е по-едра с матова окраска. Ръбовете на кърваво червените коремни и опашни перки при мъжките са с плътно черни подгъви. Развъждането възможно.
Подреждане: гъста растителност със свободно пространство за плуване. Сборен аквариум.
Вода: 20-25 градуса С, престояла вода.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, суха храна, зелена салата.
Разпространение: Южна Америка /при Рио де Жанейро/.


Избрани сайтове Белези: