Hyphessobrycon callisus "serpae", Кървава тетра /Сърповиден неон/

Много красива тетра, която си запазва определени пространства и дърпа другите риби по перките. Стадна риба. Достига до 6 см.
Белези: мастна перка. Мъжкият е по-дребен с по-ярка окраска и с ясен рисунък по перките. Развъждането възможно.
Подреждане: гъста растителност със свободно пространство за плуване. Декоративен аквариум.
Вода: 23-25 градуса С, престояла вода.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, суха храна, зелена салата.
Разпространение: Южна Америка /Амазонка, Мадейра, Гуапоре и горната част на Парагвай/.


Избрани сайтове перките