Pristella maxillaris, Звездопетниста пристела

Звездопетниста пристела

Пъргава стадна риба, кротка и издръжлива. Достига 5.5 см.
Белези: мастна перка. Коремчето прозрачно, при мъжкия заострено, при женската закръглено. Женската по-едра. Възможно развъждане.
Подреждане: рядка растителност покрай стените и свободно пространство за плуване. Да не се осветява прекалено. Тъмно дъно. Сборен аквариум.
Вода: 20-26 градуса С, престояла вода.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, суха храна.
Разпространение: Южна Америка /Венецуела, Гуаяна, Амазонка/.  
Избрани сайтове закръглено