Aphyocharax alburnus, Бял афиохаракс

Бял афиохаракс

Много пъргава, агресивна стадна риба, която живее дълго и достига до 7 см.
Белези: мастна перка. Не са известни полови разлики. Развъждане възможно.
Подреждане: засаждане с растения покрай стените и свободно пространство за плуване. Сборен аквариум с едри риби.
Вода: 24-28 градуса С.
Храна: тубифекс, водни бълхи, циклопс, ларви на комари, суха храна.
Разпространение: Южна Америка /Маранон, Южна Бразилия и района на Парана/.
Избрани сайтове мастна