Gnathonemus petersi, Риба слон

Пъргава и образуваща райони. Както останалите Mormyridae, нощно активна.
Белези: Не са известни външни полови отличия. Няма данни за успешно развъждане.
Подреждане: Пещери от камъни и корени, гъста растителност и неосветени части. Меко дъно. Сборен аквариум.
Вода: 22-28 градуса С, престояла вода, често добавяне на прясна вода.
Храна: Тубифекс, водни бълхи, ларви на комари, суха храна.
Разпространение: Африка /широко разпространена от Нигер до Конго/.
Избрани сайтове Пъргава