« назад


Хелер

   Мечоносците са живородни шаранозъби, чиято родина е Мексико. Те много приличат на платите и всъщност са близко сродни с тях. Мъжките се отличават с мечовидно продължение на опашната перка и проявяват половата си възбуда чрез впечатляващо плувате. Не са много рибите, които могат да плуват така равно и назад.
   При мечоносците също има голямо разнообразие на изкуствено развъдени форми. Особено жизнена и за препоръчване е зеленикаво оцветената основна форма. Те се отглеждат при температура от 22 до максимум 25 градуса С. Червените форми предпочитат температура около 25 градуса С.
   Възможно е да се постигнат кръстоски между мечоносци и плати. Някои аквариумни форми са получени чрез такива кръстосвания. Отличаването на половете и размножаването е подобно на това при платите. Дори в сборни аквариуми с гъста растителност може да успеете своевременно да уловите малките мечоносци, за да ги отгледате отделно.


Избрани сайтове Хелер

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти