Гиринохеилус /Gyrinocheilus aymonieri/

Гиринохелиус

   Много невзискателен и дълговечен водораслояден вид от полуостров Индокитай. В родината си рибите живеят главно в бързотечащи води. За приспособяване към този начин на живот предната част на главата е оформена като засмукващ диск.
   По- възрастните гиринохеилуси понякога досаждат на другите риби с "почистването". Въпреки това те са безобидни. Няма сведения за успешно размножаване.
*

Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Спират тока във Врачанско

  • Рекламни работни календари с 2 тела Работни календари с 2 тела

  • Бизнес работни календари Лайт с 3 тела Работни бизнес календари Лайт 3 тела