Огнена тетра /Hyphessobrycon flammeus/

Огнена Тетра

   Подчертано спокойна и най- непретенциозната от всички сьомгови. Произхожда от района на Рио де Жанейро. Тези риби, които поотделно не са твърде атрактивни, са много ефектни в стадото, особено ако аквариумът е затъмнен от плаващи растения.
   Огнената тетра несъмнено е най- лекият за размножаване сьомгов вид, но в сборен аквариум малките рядко оцеляват, тъй като другите риби преследват хайвера и поколението, преди да ги забележите изобщо. Мъжките се отличават от малко по- пълните женски по поръбената с черно коремна перка.
Избрани сайтове