Царичина

от Уикипедия, свободната енциклопедия


Царичина е третият по големина резерват в национален парк Централен Балкан. Царичина е обавена за биосферен резерват по програмата „Човек и биосфера“ на Юнеско. Територията на резервата обхваща водосбора на Болованджика, а на север достига почти до село Рибарица и съхранява горски и субалпийски екосистеми.

Флора

Името на резервата идва от наименованието на цветето омайниче, което се използва в този район. На територията на резервата се намира единственото находище на бяла мура в средна Стара планина,което е и най северното находище в света.Разпространени са широко и бука, смърча и елата. От 600-те вида растения, които се срещат в Царичина 23 присъстват в Червената книга на България. Някои от тях са витошкото лале, нарцисоцветната съсънка, самодивското лале,балканската фитеума,старопланинската теменуга,панчичевата пищялка,кернеровата метличина и др.

Фауна

Животинския свят е разнообразен. Срещат е 60 вида птици, между които пойни: дроздовете и чинките, както и грабливи птици. В резервата има резлични видове бозайници: кафява мечка, вълк, дива свиня, благороден елен, сърна, златка и видра.Царичина е убежище и за седемте вида сови,характерни за българските планини.
Избрани сайтове Царичина