Соколна

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Соколна е обявена за резерват през 1979 г. и обхваща част от водосборния басейн на реките Соколна и Кюй дере. Целта на създаване на резервата е опазването на ценните представители на растителния и животинския свят. Релефът на резервата е разнообраен. Соколна е един от резерватите, които се намират на територията на Национален парк Централен Балкан.

Флора

На територията на резервата се намира най-голямото тисово насаждение в България. Горите са образувани основно от дъб, габър, мъждрян, явор. В резервата са съхранени много редки или застрашени от изчезване растения като старопланинска иглика, жълт планински крем, старопланински еделвайс. Смята се, че на територията се срещат над 500 растения, между които са и естествените находища на люляк и хвойна.

Фауна

Най-многобройните представители на животинския свят в резервата са птиците. В резервата могат да бъдат видени над 40 вида птици като от тях три са застрашени от изчезване. Срещат се скален орел, ловен сокол, сокол скитник, голям и малък ястреб, бухал и улулица.
Избрани сайтове резервата

Най-актуални страници резервата

  • Ботев /Враца/ разгроми Верея с 6:1