Парангалица

от Уикипедия, свободната енциклопедия


География

Парангалица е името на резерват, който се намира в Рила. Това е вторият най-стар резерват в България, обявен през 1933 г. Името "Парангалица" от гръцки означава забранено място. Резерватът се намира в Национален парк "Рила", в Югозападния дял на планината и обхваща територия от около 1500 хектара.

Флора

Резерватът е създаден с цел запазване на вековните смърчови и смърчо-белмурови гори, които се намират на височина от 1750 до 2000 м н.в. Признато е, че това е едно от най-благоприятните места за отглеждане на смърч в Европа. По-ниските части на резервата са заети от смесени гори - бук, ела и смърч. Над 2000 метра е клековият пояс, а след това резерватът е зает от пасища. В резервата са установени около 300 вида висши растения като 75 вида са включени в Червената книга на България. Установени са 12 вида каменоломки. В Парангалица се намират най-големите популации на рилска иглика.

Фауна

В резервата се срещат много представители на бозайниците: кафява мечка, благороден елен, сърна, вълк, дива котка. Има голямо разнообразие от птици. Речната пъстърва се среща често.

 
Избрани сайтове Парангалица