« назадот Уикипедия, свободната енциклопедия


ГЕОГРАФИЯ

Ибър е името на резерват, който обхваща северните части и билото на планина Рила. Обявен е през 1985 г. с цел опазването на реликтните растителни видове, които растат на територията на резервата, както и на редките и застрашени животни, които го обитават. Площта на Ибър е 2249 хектара. Резерватът е наречен на намиращия се в непосредствена близост връх Ибър. Ибър е отделен от другите части на планината, както от едноименния си връх, така и от връх Белмекен. Ибър е един от четирите резервата, намиращи се в Национален парк Рила.

ФЛОРА

Големите разлики в надморската височина на различни части на резервата обуславят разнообразието на растителния свят. В Ибър са установени повече от 400 вида висши растения. От особено значение и една от причините за възникване на резервата са големите популации от клек, намиращи се в по-високите части на резервата. Едни от по-разпространените растения са видовете рилска иглика, която е балкански ендемит, алпийска роза, трансилванска камбанка.

ФАУНА

Животинският свят е много богат и разнообразен. Тук гнездят видовете птици скален орел и голям ястреб, които са застрашени от изчезване, както още близо 50 вида птици. Срещат се видове които са реликтни, датиращи от ледниковия период. От бозайниците се срещат кафява мечка, вълк, сърна, лисица, дива свиня и други.

Текстовото съдържание е достъпно при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ, версия 1.2 или коя да е следваща, публикувана от Фондацията за свободен софтуер; без непроменяеми раздели, без предни и задни корици.   Уикипедия


Избрани сайтове Ибър

  • МИП ТС МИП-ТС ООД е една от най-големите дистрибуторски фирми в бранша и утвърден лидер на пазара в сегмента на предлаганите от фирмат ...

  • Най-актуални страници Ибър

  • Стъкотапети Стъклофибърни тапети

  • Стъклофибърни мрежи повече » ...

  • Стълофибърни мрежи, ленти и тапети Стъклофибърни продукти

  • Най-нови обяви

  • Дейвид ГРУП ЕООД -купува обработваеми земеделски
    Дейвид ГРУП ЕООД -купува обработваеми земеделски земи в област Монтана в -общи

  • All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти