Джендема

от Уикипедия, свободната енциклопедия


Джендема е най големият резерват в национален парк Стара планина. Обявен е за такъв на 28 март 1953 г. Резерватът обхваща целия водосбор на Бяла река, горното течение на река Тунджа и ждрелото на река Тъжа. Обявен е за биосферен резерват по програмата на Юнеско „Човек и биосфера“. Заема площ от 4220 хектара и е един от най-големите и недостъпни резервати в България.

Горите заемат 70% от територията му като те са предимно букови и смесени. Възрастта им варира между 100 и 150 години. Срещат се много редки видове растения като броят им надвишава този в съседните резервати Стара река и Соколна, които са известни именно с това. Царският орел и скалният орел, както и диви кози обитават резервата. Най-високият водопад на Балканския полуостров — Райското пръскало също попада на неговата територия.

Текстовото съдържание е достъпно при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ, версия 1.2 или коя да е следваща, публикувана от Фондацията за свободен софтуер; без непроменяеми раздели, без предни и задни корици.   Уикипедия
Избрани сайтове резервати