Зебри

Зебра

Раираното тревопасно.

Зебрата се разпознава мигновенно по раираните ивици на тялото, но закакво са и нужни те? Някои предполагат, че ивиците я правят по- незабележима за враговете и. Други смятат, че зебрите се познават една друга по райетата.

Зебрите живеят на големи стада, състоящи се от семейства. Във всяко семейство има по няколко женски с малките им и един мъжки- водач. Ако той бъде убит, семейството остава заедно, а след време неговото място заема друг мъжкар. Има и стада само от мъжки зебри, които от време на време се опитват да привлекат женски от други стада и да сложат началото на свое семейство. Най- голямата заплаха за зебрите са лъвовете. Зебрите често съжителстват и се смесват с други стада, включително и с щрауси. Тези птици имат добро зрение и навреме предупреждават за приближаваща опасност.

Днес в Африка живеят три вида зебри, но някога е имало и четвърти вид. Куагата имала кафяво тяло и кафяви и бели ивици по врата и главата. В миналото имало милиони от тези животни, но те били избивани толкова безразборно, че през 1861 година била убита и последната куага.
Избрани сайтове стада

Най-актуални страници стада

  • Вкарват в затвора Иван на Мочи