Канарчета

Канарчета

Заради красотата и пеенето си канарчетата са едни от най- честите обитатели на домашните клетки. Одомашнените канарчета са се изменили донякъде и се различават от дивите си прадеди. Като са загубили част от особеностите, присъщи на дивите канарчета, те са изменили както песента си, тъй и оцветяването на оперението си. При подходящи грижи домашните канарчета понасят с лекота живота в клетка, живеят и пеят по 10 и повече години и могат да се размножават. Преобладаващият цвят у домашните канарчета е останал от техните диви прадеди- това са разните съчетания на сиво, бяло, жълто, златисто и зелено. Руските и немските канаровъди са създавали преди всичко породи пойни канарчета, обръщайки по- голямото внимание на приятната и широк диапазон песен и на нейното разнообразие по тоналност и музикален оттенък. Като са се стремили да получат хубава песен, те естествено са обръщали най- малко внимание на цвета на оперението. В стремежа си да получат в песента широк обхват от звуци немските канаровъди след това са започнали да обръщат внимание и на големината и телосложението на канарчетата. По тези признаци те създали две породи:

Първата от тях е породата Зайферт. Канарчетата от тази порода са с големи размери, голяма и широка глава, дебела човка, широки гърди и блестящи очи. Те са в състояние да издават дълбоки гръдни звуци в ниска тоналност, което днес се цени много високо сред любителите на този стил на пеене;

Втората порода канарчета е Труте. Канарчетата от тази порода са значително по- дребни и изящни от канарчетата от предишната порода. Главата е малка и добре поставена. Шията е малко по- дълга, човката е мъничка, а очите не са толкова блестящи. Песента на канарчетата от тази порода звучи много по- нежно и в по- висока тоналност.

В наши дни не съществуват чистопородни канарчета от тези две породи.

Английските, холандските и белгийските канаровъди са създали птици с красив, симетрично разположен рисунък на оперението и с оригинално телосложение. При създаването на декоративните породи те са обръщали най- малко внимание на качествата на песента. Песента на канарчетата от тези породи е рязка, груба и неблагозвучна. Любителите на канарчетата, които имат в достатъчно количество изходни форми на пойни и декоративни канарчета, си поставят задачата да получат птици с красиво оперение и отлична песен. Педента на канарчетата на споменатите професионални канаровъди се е отличавала с характерно само за тях своеобразно построяване на песента и постоянното редуване на отделните и строфи.

Провежда се работа и за усъвършенстване на песента на канарчетата, които пеят в свирещ стил и особено със строфи в приглушената и ниска тоналност. Любителите- селекционери изучават методите за развъждане на първокласни по оцветяването си цветни декоративни канарчета.

Руските и немските канарчета се отличават с присъщия само на тях стил на пеене. По цвета на обагрянето на оперението си те се делят на златистожълти, сламеножълти, светложълти, бели, сиви, пъстри и зелени. По рисунък те биват петнисти или пъстри канарчета с различно оцветени пера; разнокрили- на които едното крило се различава по цвят от останалото оперение; полулястовичи- които имат лястовичи рисунък само на едната половина от оперението; лястовичи- когато горната част на тялото или само главата, крилата и опашката са в зелено, кафяво или друга тъмна багра, а цялата птица е само в жълто; гладки- които са с еднакво оперение, но главата им е оцветена в друг цвят или има качулка с най- различна форма, например като коронка, шапчица, боне, перчем и т.н.

Белгийските, холандските и английските канарчета се отличават с яркото си оцветяване на оперението си и оригиналната си форма. От тях най- интересни са: Шотландското канарче- с високи крака, извит гръб и опашка във вид на полумесец; Лизард, или гущероподобно канарче- по цвят и рисунък прилича на гущер- общото му зелено оцветяване е осеяно с тъмни петънца, особено по крилата и гърба, а перата са контурирани със златист или сребрист кант; Норуичко канарче /от Норуич в Северна Англия/- в чист златист или наситен оранжев /портокалов/ цвят, като особено красиви са норуичките канарчета с тъмно оцветена качулка; Парижки тръбач, или холандско канарче- различава се от всички останали канарчета с едрината си /до 22 см./, стройното си тяло, накъдрени пера по гърба и плешките, които образуват яка "жабо" или "еполети" и поради това наричат птицата "тръбач" или още "лордмейр" /т.е. "кметът на Лондон"/; Белгийското канарче- разнавидност на парижкия тръбач. Различава се от него по извития си гръб, сякаш е с гърбица /т.н."котешки гръб"/. това канарче има малка, ъглеста и плоска глава и дълга шия.

Много любители, които се занимават с развъждане на пойни и цветни канарчета, не всякога могат правилно да определят и назоват намиращите се у тях канарчета по цвета на оперението им. Затова е разработен стандарт, разгледан и утвърден от селекционната група- в този стандарт се изброяват видовете оцветяване на оперението на цветните и декоративните канарчета и се определя тяхното качество при провежданите конкурси. Този стандарт позволява правилно да се подбират разплодни двойки, особено из между птиците, които на ежегодните конкурси получават най- високата и много добрата оценка за пеене или за цвят на оперението.

- Бели канарчета- Канарчетата са с бяло оперение. На крайниците горни пера на плешките, на крайните махови и кормилните пера е допустимо да има едва забележима жълтевина. Тялото е източено, стройно, по големина средно или едро. Главата е средно голяма, пропорционална на големината на птицата. Очите са блестящи, черни или кафяви. Червените очи са признак на албинизъм, което е недопустимо. Краката са розови или с телесен цвят. Нокътчетата са бели или сивкави. Пера и петна по перата от друг цвят са недопустими. Може да има качулка с каквато и да е форма и от друг цвят, което доукрасява птицата.

- Немски бели канарчета- При тези канарчета оперението е бяло с лек синкав оттенък като на изпрано със синка бельо. Никакви други оттенъци, пера и шарки по перото не се допускат. Тялото е източено. Гърдите са широки. Главата е едра и кръгла. човката е къса , силна, сивкава на цвят. Очите може да бъдат кафяви или черни. Краката са възрозови, може и с по- блед оттенък. Нокътчетата са бели със синкав отблясък. допустима е качулка от всякакъв цвят и форма.

- Лимонови канарчета- Цветът на оперението е лимоновожълт. Може да бъде светлолимоново или тъмнолимоново и дори с лек зеленикав оттенък. Тялото е стройно. Главата, гърбът, надопашието, гърдите, коремът, маховите и кормилните пера са интензивно оцветени. Краищата на маховите и кормилните пера може да бъдат малко по- светли, но не бели. По големина птиците са средни и едри. Главата е пропорционална на големината на птицата. Краката и са розови или с телесен цвят. Човката е сиворозова. Нокътчетата са възсиви. Допуска се птиците от тази порода да имат качулка от всякакъв цвят и форма. Не бива да има никакви петна и шарки от друг цвят. Очите са кафяви или черни. Тясната ивица от очите към тила може да е по- тъмна от общото оцветяване на птицата.

- Минзухареножълти канарчета- Тези канарчета са с ярко жълто или златисто на цвят оперение. Тялото е стройно, средно по големина или едро. Главата е пропорционална на големината на птицата. Човката е къса и силна, на цвят розовосива. Главата, гърбът, надопашието, гърдите, плешките, крилата и опашката са интензивно оцветени. Крайните махови и краищата на останалите махови и на кормилните пера са оцветени по- бледо. Краката са розови, нокътчетата- сивкави. Петна и шарки не се допускат. Качулка от всякакъв цвят и форма украсява птицата.

- Оранжеви /портокалови/ канарчета- Оцветяването на тези канарчета е в жълточервеникаво като цвета на зрял портокал. Тялото е стройно. Главата, гърбът, надопашието, гърдите и плешките са ярко оцветени. Коремчето, крайните махови и кормилните пера и техните краища са оцветени по- бледо, но не бива да са бели. Главата е пропорционална на големината на птиците. Човката е сивкаворозова. Краката са розови с възсиви нокътчета. Качулка от всякакъв цвят и форма украсява птицата. Петна и шарки по перата не се допускат.

- Розови канарчета- Общото оцветяване е розово. Тялото е много изящно, източено и напомня статуетка от слонова кост, изработена от изкусен майстор. Главата е пропорционална на големината на птицата. човката е къса, силна, розова или сива. На крайните махови и кормилните пера и техните крайчета може да има бледорозов цвят. Не бива да има жълт оттенък на гърба, плешките и гърдите на птицата. Краката са розови, с розови или възсиви нокътчета. Не се допускат петна и шарки по перата. Не се препоръчва птиците да са с качулка.

- Моарени, или шанжанови канарчета- По оцветяването на оперението на тези канарчета може да бъдат и по правило са повечето розови, но се срещат и червени канарчета, които сякаш са посипани със сребриста пудра, особено забележима на главата, гърба, плешките, шията и горната част на гърдите.

- Червени канарчета- Червените канарчета имат няколко оттенъка в оцветяването на оперението си и се разделят на чисто червени, червеношанжанови и тъмночервени. Самото название червено канарче определя и основния цвят на оперението- ярко, аленочервен. Не се допускат петна и шарки от друг цвят или друг оттенък. Най- интензивно са оцветени главата, шията, гърдите, гърбът и надопашието. Първостепенните махови и кормилните пера и техните краища, а също и коремчето са оцветени в по- бледи тонове. Тялото е стройно. на големина червените канарчета са по- скоро със средни размери, отколкото едри. главата е средноголяма. човката е възрозова, къса и силна. Краката са розови със сивкави нокътчета. Може да има качулка с всякакъв цвят и форма.(

- Червеномоарени канарчета- По цвят, телосложение и други признаци приличат на червените канарчета, но изглеждат сякаш са гъсто напудрени със сребрист прах по краищата на перата, по главата, гърба, надопашието и гърдите. Останалите части на тялото са оцветени, както при червените канарчета.

- Тъмночервени канарчета- Различават се от червените по по- наситените тонове на оцветяването на перата, което има дори вишнев отблясък или оттенък. Най- интензивно са оцветени главата, шията, гърбът, надопашието и особено гърдите, плешките и покривните пера на крилата. Коремчето, крайните махови и кормилните пера и техните краища са оцветени по- слабо. Недопустимо е да има жълт оттенък или жълти петна, както и петна и шарки от други цветове. Може да има качулка от всякакъв цвят и форма. Тялото на птицата е изящно и източено. Тъмночервеното канарче е средно голяма или едра птица с пропорционална на големината и глава. Човката е къса, силна, розова или възсива и оцветена по- тъмно към върха. Краката са тъмно оцветени, с тъмносиви нокътчета.

- Зелени канарчета- Зелените канарчета са с няколко оттенъка на зеленото в цвета на оперението- салатено- /или свежо/ зелени, светлозелени, тъмнозелени и сивозелени. Мъжките са с хлътнало, а женските- със саоблено коремче. Главата е голяма или средно голяма, но е пропорционална на размерите на птицата. Човката е къса, силна, тъмно оцветена, особено на връхчето на горната получовка. Краката също са тъмно оцветени, с почти чирни нокътчета.

- Салатенозелени канарчета- Оцветяването на оперението е светлозелено. Главата, шията, гърдите и гърбът са с цвета на млади листа от салата. Крилата и опашката са светлозелени, а стъблото на перата е тъмно или черно. Перата на крилото и опашката са кантирани със светлосалатенозелено или сребристосиво. Коремчето е оцветено по- светло от останалата част на птицата. Допуска се качулка от всякакъв цвят и форма.

- Светлозелени канарчета- Оцветени са по- тъмно от салатените, така че цялото оцветяване е ярко зелено. Главата, гърдите, гърбът и подопашието са по- бледи и може да имат лимонов или златист оттенък. Крилата и опашката са в по- тъмен цвят, а стъблата на перата са кафяви до черни. Кантирането на перата по рамото, крилата и опашката е светлозелено или сребристосиво. Не се допускат бели пера. Качулката украсява птицата.

- Бронзовите канарчета- Различават се от групата зелени канарчета по това, че основният им цвят наподобява потъмняла мед или цвета на стар бронз. Крилата и опашката са тъмни, перата им са с кафяв цвят и изглеждат почти кафяви. Шията, главата и гърлото са тъмнокафяви, а гърбът, подопашието, гърдите и коремчето- бронзови или с цвета на потъмняла зеленясала мед. Шията, гърдите и страните под крилата трябва да бъдат тъмни с постепенен преход към по- светли тонове на коремчето.

- Същинските зелени канарчета- Оцветени са в маслиненозелен цвят. Най- наситено е оцветяването на главата, шията, гърдите, гърба и надопашието. Коремчето е оцветено в по- светъл тон, клонящ към жълтеникаво, като при това има мек преход в тоналността от гърдите към опашката. Крилните и опашните пера са с наситен маслиненозелен цвят с по- тъмен оттенък. Стъблото на перата по крилото и опашката е черно. Перата на крилата и опашката са обточени със светлокафява ивичка. качулката може да бъде само зелена или тъмнозелена до черна.

- Тъмнозелени канарчета- Цветът им трябва да бъде тъмномаслиненозелен. Особено наситено е оцветяването на перата по главата, шията, гърба, надопашието и гърдите, с плавен преход в по- светли тонове към коремчето. Крилата и опашката са тъмномаслиненозелени с черни стъбла на перата и почти черен или наситен тъмнокафяв кант. Бял цвят не се допуска никъде. Може да има качулка само в тъмни цветове.

- Сивозелени канарчета- По оцветяването си приличат на тъмнозелените. Отличителни черти са подчертаните черни или сиви ивички по перата на гърба, гърдите и особено отстрани. Перата на крилата, опашката, покривните пера на крилата и плешките трябва да бъдат обточени със сива или сребриста ивичка.

- Многоцветни /разнобагрени/ канарчета- Многоцветните канарчета са с два или повече основни цвята на оперението. Основна особеност на оцветяването им е чистотата и плавното преливане на един цвят във друг или резките граници, отделящи един цвят от друг. Тези канарчета може да бъдат и качулати, като качулките може да са с различна форма и цвят, различен от основния цвят на оперението, но най- добре е да са тъмно оцветени. Многоцветните канарчета може да бъдат със средни и големи размери, като мъжките са по- източени, а женските са с по- широки гърди и закръглено коремче. Главата е пропорционална на големината на птицата. Краката и са тъмни с тъмни или с телесен цвят нокътчета в зависимост от наситеността на общото оцветяване на оперението. Многоцветните канарчета биват светлокремавожълти, кремавожълти, оранжевокремави, червенокремави, тъмночервенокремави, лястовичи и лизардови.

- Сивоглави канарчета- Към тези канарчета се отнасят немското кремавосиво петнисто канарче с плавен преход на оцветяването от бяло към сиво, жълтосиво или опушено. Главата е опушеносива, като на тила, бузите и около плешките, гърба и надопашието преминава в светлоопушено. Шията, гърдите и страните са светлоопушеносиви, а коремчето е почти бяло. Крилата и опашката са с по- тъмен цвят. Перата на крилата и опашката са обкантовани в по- светло, което плавно прелива от опушеносивото. Първите махови и кормилните пера са по- светли от останалите. Главата е едра. Човката е къса, сивкава, като върхът и може да бъде по- тъмен. не се допускат качулка, петна и шарки от друг цвят. Обикновено светлокремавожълто канарче е с лимонов или жълт основен цвят на оперението. Главата, част от шията, крилата и надопашието може да бъдат в зависимост от основния цвят светлозелени или светлокафяви. Перата на крилата и опашката са със сребрист или сив кант. Качулката може да бъде с всякаква форма, но оцветяването и трябва да хармонира с цвета на крилата.

- Кафявоглави канарчета- Те са с основно оцветяване на главата, тила, шията, бузите, гърба и опашката в тъмнокафяво или ръждивосиво, а крилата са още по- тъмни. Оперението по гърдите, гърлото и коремчето може да е сиво, жълто или бледорозово. В зависимост от това се изменя обконтоването на покривните и маховите пера по опашката, като то варира от пепелявосиво през сребристо до светлокафяво. Качулката трябва да отговаря на оцветяването на главата или да е малко по- тъмна. Не се допуска светло оцветена качулка.

- Оранжевокремави канарчета- Шията, гърлото, гърдите и надопашието са оранжеви, а бузите, шията отстрани, страните под крилата и коремчето са нежно оранжеви. Главата, гърбът, крилата и опашката са тъмнокафяви или чернокафяви. Стъблата на кормилните и маховите пера са черни или кафяви. Перата са обточени с кафяво или червеникавотъмнокафяво. При интензивно оцветяване птиците може да имат по- тъмен цвят на перата по главата, гърба, крилата и опашката.

- Ръждивогърди канарчета- При тях гърдите, предният ръб на крилото и горните краища на страните са червени с кафеникав оттенък. Този цвят постепенно преминава в червен и светлочервен на шията и коремчето. Главата, тилът и задната част на шията, както и гърбът и надопашието варират от червенокафяв до чернокафяв цвят. Крилата и опашката са кафяви до тъмнокафяви с черни стъбла на перата. Перата по предния ръб на крилата и опашката са обточени със светла червеникавокафява ивица.

- Тъмночервеникави канарчета- Предната част на шията под човката е червена с постепенен преход към гърдите и шията във вишневочервен цвят. По гърдите, предния ръб на крилото и високо по страните на тялото цветът е вишневочервен, като към коремчето плавно преминава в по- светъл тон. Главата, тилът, задната част на шията, гърбът и надопашието са тъмнокафяви с меко преливане към опашката в по- светъл тон. Перата на крилата и покривните пера на плешката са с черни стъбла. Външните ветрила на перата по крилата са с черни стъбла. Външните ветрила на перата по крилата са със светлокафяв кант. Допуска се тъмно оцветена качулка с всякаква форма.

- Лястовичи канарчета- Те се отнасят към многоцветните канарчета и са оцветени по особен начен. При тях е характерен резкият преход от един цвят към друг със симетрично разполагане на рисунъка. Това са средно големи и едри канарчета с умерено голяма глава, къса човка и изящно телосложение. Човката е сивкаво оцветена. В зависимост от оцветяването върхът на човката може да бъде тъмен. Краката може да бъдат розови и кафяви със сивкави или тъмни нокътчета. Очите са блестящи, черни или кафяви. Качулката не е задължителна, но ако я има, трябва да бъде оцветена с цвета на главата. Главата, крилата и опашката са оцветени в зелен до черен цвят. Стъблото на перата по опашката и крилата е тъмно оцветено. Кантът по перата на опашката и крилата варира от сив до кафяв цвят. Гърдите, гърбът и надопашието може да бъдат само в един цвят- бял, лимонов, минзухареножълт, оранжев или червен. Шията е оцветена в тонове, които хармонират с оцветяването на главата, гърба и гърдите на канарчето, с меко преливане от единия към другия цвят.

Многоцветните канарчета, при които няма правилно симетрично разполагане на цветовете на оперението, не се смятат за цветни канарчета и не се приемат на конкурсите за цвят на оперението.
Избрани сайтове канарчета

Нови интернет страници канарчета

  • Анималия - храни и аксесоари за вашите домашни любимци Мека храна за канари 300 гр жълта