Ежедневието на кучето

   Кучето е животно с навици:

   Младите кучета и малките деца имат много общи черти. Те искат да участвуват във всичко, да знаят къде им е мястото, те се нуждаят от програма.
   Когато занесете малкото кученце у дома, не трябва веднага да организирате празненство за него. Не се поддавайте веднага на любопитството и настояванията на роднини, приятели и съседи и в началото дръжте всички тези мили хора на разстояние от новото кученце. То се нуждае от спокойствие. Разбира се, семейството ви трябва да го приеме. То трябва да понесе колкото може по- леко преминаването към новата глутница.
   Естествено малкото кученце ще иска да опознае новия си дом и да подуши всяко ъгълче на жилището. Оставете го! А ако имате градина, изведете го навън, където да свърши работата си. Похвалете го и проявете търпение. Определете му "постоянно дърво" и място за времето, когато порасне. Това е много практично за бъдещия му живот.
   След като вашият нов приятел опознае жилището, покажете му мястото, което сте му определили. Това трябва да бъде място, откъдето той ще може да наблюдава какво става около него. Кучетата са общителни социални същества и страдат, ако са оставени встрани от останалите "членове на глутницата".
   Погрижете се мястото да е спокойно и там да не духа. кучетата са животни на навика по отношение на пространство и време. те се нуждаят от постоянно място, където да спят и да се хранят, както и от стриктно спазване на времето за това. Информирайте се от развъждащия по кое време кучето получава храната си. От самото начало трябва да го отвикнете да проси до масата. Това не само е неприлично, но при безконтролното хранене ръката ви се омазнява и отпуска.
   Изобщо последователността е важен принцип на действие. Ако можехме да попитаме кучетата как си представят идеалните господарка и господар, те биха отговорили: спокойни. Съвременната наука за поведението е установила, че кучетата трябва да се възпитават авторитарно и такова трябва да бъде отношението към тях. Това не трябва да става като в казарма и със строг тон. Строгостта и наказанието не трябва да бъдат основното.
   Напротив- най доброто средство за възпитание е похвалата!

   Съвети за възпитание

   - Човекът е необходим на кучето като негов идеал
   - Първите три месеца на животното са решаващи
   - Кучето се приучава към подчинение в периода от 13 до 16 седмица
   - Малките кученца се нуждаят от голяма подкрепа, големи грижи, за да запазят душевното си здраве
   - Редовно почесвайте и галете кучето- важен е контактът с ръката
   - На кучешките бебета се говори нормално, не се крещи
   - От самото начало показвайте кой е господарят на дома
   - Новите задачи се обясняват с обич, но твърдо
   - Обръщайте внимание заповедите ви да се изпълняват
   - Не претоварвайте кучето с команди
   - Повишавайте глас само ако се налага
   - Ако не помогне друго, хванете го за врата и го разтърсете
   - Всяко упражняване на сила нарушава доверието
   - Отрано осъществявайте контакти с други животни

   Човекът като изеал:

   Вашето куче цени един идеал- Вас! Вие сте по- силният, "водачът на глутницата". Дисусия с кучето е немислима, то е "интелигентно" същество, но не може да мисли! Поради това трябва да се погрижите забраната да си остане забрана дори когато по време на обед кучето ви гледа жално с големите си очи. Естиствено и вашето куче от време на време ще пробва да коригира и промени нещичко от реда на глутницата в своя полза. Но тежко ви, ако някой ден отношението куче- господар се обърне. Кучетата не могат да правят разлика. Ако позволите на вашия приятел да дъвче старите ви пантофи, той няма да пощади и официалните ви обувки. Ако веднъж му дадете няколко хапки от яденето си, той всеки път ще си иска. Ако в началото приемете някои лоши привички като "забавни", той няма да разбере, че става дума за лоши привички. Помислете за това, че кучето ще порасне. Това, което в началото е "забавно", може в последствие да ви нервира. Но кучето не го разбира. Нали казахме, че малките кучета и малките деца имат много общо помежду си.
   Специалистите по поведение са установили, че малките кученца се нуждаят от извънредно много грижи. Само тогава ще израстнат като психически здрави кучета. И тъй като кучетата растат по- бързо от хората, първите три месеца от живота им са особено важни. При това става дума за периода преди детската градина. Сега се очертават рамките за следващите години. Ясно е какво означава това- трябва да се занимавате извънредно много с тях, защото периода между 13- та и 16- та седмица от живота си кучето се подчинява на авторитета.
   Важен е контактът с ръката. то иска да бъде  почесвано и галено. Особено обича да го почесват по брадата и в основата на ушите. То възприема дори нежното потупване по гърба като похвала и милувка.
   Когато говорите с вашето куче бебе, не трябва да го правите много високо. Придавайте на гласа си приятно, почти пеещо звучене /"Добро- о- о куче, послушно"/ и винаги повтаряйте името на кучето. Крясъкът не води до никъде. Кучетата имат много по- фин слухов орган от хората. Може би не ви е разбрало? В такъв случай ви остава само търпението.
   Кучето учи бързо и старателно, когато му поставяте ясно задачите. Когато разбере, че вие сте господар на дома, то въобще няма да се опитва да вземе юздите в свои ръце. Но тъй като в първите седмици от живота си животното преживява много неща, понякога забравя едно- друго. Това може да се случи дори в рамките на половин час. В такива случаи не бива да губите търпение.
   Последователност във възпитанието означава- когато кажете нещо, кучето трябва да го изпълни. Не прекъсвайте упражненията, но и не претоварвайте кучето.
   Ако не помогне нищо друго, хванете го за врата и ако трябва го разтърсете. Така правят също кучешките родители и водачите на глутницата. Мъмренето с повишен глас също помага. Затова пък боят убива отношенията между вас и кучето. Всяка форма на насилие и несправедливост може да разруши доверието.
   Достатъчно рано изведете кучето на улицата, за да се запознае с други животни. Природата е подредила нещата така, че малките кученца се радват на почти пълна закрила и големите кучета не ги нападат. Затова не е нужно да взимате кученцето на ръце, когато срещате големи кучета.

   Развитие на малките кученца

   - Първите 14 дни: очите са затворени, ушите и обонянието още не са развити, кученцето може да кляка и пълзи
   - Трета седмица: очите и ушите се отварят, появява се обоняние, първи опити за ходене, ръмжене и дори лаене, махане с опашка, интерес към заобикалящата го среда
   - Четвърта до Седма седмица: координирани движения, настръхване на козината, таостряне на ушите, показване на зъбите, лаене, любопитство и желание да учи
   - Осма до Десета седмица: интензивно контактуване, нарастващо любопитство, способност за учене, реагира на човешкия говор
   - Слид Десета седмица: засилване на възпитателната работа, привикване към команди, начало на упражненията
   - Упражнениятя с малкото кученце не трябва да бъдат по- продължителни от пет минути

   Какво трябва да може кучето:

   Малкото кученце се възпитава, докато играе! Уроците не трябва да бъдат по- продължителни от пет минути, за да не претоварват кученцето. Но урокът се прекратява от вас- водача на глутницата, а не от кучето. Кучето трябва да се научи да слуша вашата воля. Ако искате вашето куче да бъде покорно, трябва да го обучавате от самото начало упорито и последователно с авторитет и обич. Разпределяйте похвалите и упреците, доколкото е възможно справедливо. хвалете го тихо със звучен глас, а го поправяйте с ясно, но спокойно изказано "Не!".
   Възпитанието започва от деня на идването на кучето в дома ви. Ето един примерен план, към който да се придържате:

   Втори до Четвърти месец

   - Най- напред кученцето трябва да се научи да чува името си. Използувайте само това име, тъй като допълнителните гальовни имена го объркват. При избора на име избягвайте звучене подобно на това на някоя от важните команди, тъй като кучено лесно може да се обърка. Също така не върви да наречете едно дребно куче с гръмко, могъщо име или пък едро куче с умалително име. Запомнете, че звученето на думата винаги предшествува съдържанието и.
   - Вашето куче се научава на чистота чрез засилено внимание. Ако кученцето наведе неспокойно нос и започне да тича наоколо, това обикновено означава, че му се ходи по нужда. Бързо го заведете на място, където може и трябва да се облекчи. Подходящи за това са места, където кучешките изпражнения не пречат на никого, като храсти, огради, дървета, тревни площи и канавки. Ако упорито се придържате към това, след около три седмици кученцето се научава, но винаги са възможни обратни реакции. Едва на тримесечна възраст малкото куче е в състояние да контролира донякъде червата и пикочния си мехур. Ако направи беля в жилището, няма смисъл да го наказвате. По- добре е да го извеждате вън от къщи "по подозрение" на всеки два часа.

   - На мястото си кучето научава командата "На място!"

   В кошчето натискайте задницата му надолу като казвате "На място!" и изричате името му. Похвалете кученцето, ако остане седнало.

   - Този урок се разрешава с думата "Остани!"- важно в случай, че кучето трябва да остане само. Най- лесно тези неща се научават, докато е още малко. Излезте от стаята и затворете вратата. Затворете муцуната му и му се скарайте, ако скимти. Когато се успокои след няколко минути, го изведете и го похвалете. В началото то не трябва да остава само повече от пет минути, а по- късно може да удължите упражнението.

   - Порицавайте го с думите "Шт!" или "Не!". Упреците за непослушание отправяйте веднага, иначе кученцето няма да ги свързва с направеното. Сгълчаването може да се подсили с кратко разтърсване на козината по врата.

   - Ако кученцето е захапало нещо забранено, използувайте думите "Шт!" или "Вън!". При това хванете енергично отгоре трофея му и притиснете устните му към зъбите. Така то ще пусне плячката си. Трябва да знаете, че по принцип, когато кучето захапе нещо със зъби, не го пуска. То се противопоставя и бори, поради което е необходима специална похвала, когато се подчини.

   - За да предотвратите просенето на храна, би трябвало кучето да е нахранено, преди семейството да седне около масата. То не трябва да получава нищо от масата.

   - За да попречите на кучето да скача по други хора, а също и за защита от уличното движение, използувайте командата "Седни!". В този случай хванете здраво кученцето отпред и натиснете задницата му към земята.

   Разбира се скачането на кучето е приятелски жест, но въпреки това досаден. Прекъснете скока още преди да е направен с командата "Седни!" или го отблъснете с "Шт!", като протегнете отблъскващо ръка към кучето и отстъпите крачка назад.

   - Преди да приучите кученцето към каишката, то трябва да свикне с нашийника. В началото то го приема като неприятна принуда. Ако го похвалите за това, че носи нашийника, и го възнаградите с няколко допълнителни хапки, то много бързо ще го приеме.

   Воденето на каишка трябва да се упражни най- напред в жилището, а след това на открито на познати за него места. Дръжте каишката колкото е възможно по хлабаво и не го дърпайте зад себе си. Оставете кучето да ходи от лявата ви страна, като най- добре е да държите каишката с дясната и да я регулирате с лявата си ръка. Чрез леко подръпване сигнализирайте на кучето да продължава.

   - Кучето се научава да ви следва също във връзка с връзването на каишка. Извикайте го с "Ела!" То се подчинява на това повикване, тъй като иска да ви следва, както се следва водачът на хайката. Кучешката майка също постъпва така. Тя никога не спира, за да изчака кученцето, а просто върви пред него. Ако командата не бъде изпълнена от пръв път, примамете кучето със съда за храна и го възнаградете с хапка.

   За упоритите животни още един съвет- тънък шнур около врата, с който да го придърпвате към себе си нежно, но решително.

   Голяма грешка е да се заплашва или бие кучето с каишката. Каишката, както и ръката на господаря, трябва да имат положителен заряд. Краткото разтърсване на козината на врата е най- добрият метод да го вразумите.

   Четвърти до Шести месец:

   Кучето вече е свикнало с нашийника и каишката и владее научените команди. Сега го научете да ходи "до крака", тоест да не дърпа каишката. винаги когато разхождате кучето, трябва да упражнявате командата "До крака". Успех с ходенето кротко до крака се постига едва когато кучето стане на възраст девет до дванадесет месеца
   При всяка разходка трябва да се упражняват и командите "Спри!", "Седни!" и "На място!". Кучето трябва да се научи да спира на пресечки при команда "Спри!" или да сяда при "Седни!" и "На място!". Едва при "Хайде!" то може да продължи.
   Сега е време кучето да стане ваш спътник в колата. За да не скача произволно в колата или от нея, езползувайте командата "Ела!".

   Шести до Десети месец:

   Кучето вече е до някъде "безопасно". Започва фазата на обучение, когато то става приятен обитател на дома и компаньон. То трябва да се научи на бдителност, но без да лае при всеки шум.
   Естествено лаенето е в природата на това животно. Когато някой спре пред вратата или позвъни, то счита за свое задължение да нападне.
   Когато лае от радост, е добре. Но ако джавка постоянно, значи е възпитано неправилно.
   То трябва да се научи да замлъква при команда "Шт!" или "Тихо!". В този случай просто трябва да хванете устата му. Това трябва да се прави упорито и последователно, в противен случай ще си навлечете постоянното недоволство на съседите.
   Вие сте отговорен за възпирането на всяка неправилна постъпка на вашето куче. Кучето винаги е невинно, но не и господарят му.
   Запомнете: Повтарянето на един урок повече от три- четири пъти уморява младото куче. Запомнянето на твърде много неща дори му създава проблеми. Ето защо езползувайте винаги едни и същи команди, като споменавате името му винаги, когато е възможно.
   Никога не прекъсвайте упражнението, ако кучето не се подчинява, тъй като то възприема вашият неуспех като свой успех. Поради товае продължавайте с настойчивост, като дори при малък частичен успех го похвалете!
Избрани сайтове   

Най-актуални страници   

  • Компютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

  • Курсове по 3D Studio Max Design - моделиране и визуализация 3D Studio Max Design

  • Курсове по компютърно чертане с AutoCAD - 2D и 3D AutoCAD 2D и 3D