Немски дог

Височина на холката/ Тегло: 75 до 85 см. и повече /мъжкият най- малко 80 см./, около 60 до 85 кг.

Цвят: Лъскаво черен, светложълт до златистожълт с черна маска, златистожълт с широки черни напречни ивици. Среща се и като "арлекинов или тигров дог"- чисто бял с пръснати по главата черни петна.

Подходящ: Само за хора с разбиране за кучета и способност да се вживяват в нелекото му възпитание.

По- малко подходящ: За "всеки" и особено неподходящ за хора, които се затрудняват дори с възпитанието на дакел.

Потребност: По възможност къща с градина, тъй като се нуждае от много движение и занимания. Трябва да се възпитава настойчиво, но не грубо, с твърда, но обичлива ръка. Космената покривка изисква относително малко грижи.

Предимства: Елегантно, гордо, интелигентно и много силно куче. Смел, надежден пазач и защитник /подходящо за обучение като полезно куче/, става агресивно само когато обстоятелствата го налагат и особено ако господарят му е заплашен. Самата му външност внушава респект у непознатите. С децата е много мило.

Някои недостатъци: Ако не е възпитано правилно, в най- добрия случай се превръща в "главата на семейството" и тероризира всички останали. В най- лошия случай може да излезе изцяло извън контрола на господаря си и да стане много люто и опасно.

Продължителност на живота: Около 12 години.
Избрани сайтове много

Нови интернет страници много

  • Кристал Блу Центробежни помпи за вода

  • Най-актуални страници много

  • Какви подаръци желаят най - много жените? 10 - те най!

  • Центробежни повърхностни помпи за вода FORAS Центробежни помпи за вода