Обща информация

   Едно от най- приятните хобита е заниманието с декоративни рибки и аквариумни растения. Тук ще получите необходими знания за подреждането и поддържането на аквариума, както и за отглеждането на неговите обитатели.Тези указания дават възможност на всеки начинаещ да си подреди прекрасен и интересен сборен аквариум, който да га радва дълго време.
   Аквариум без изкуствено осветление е немислим. Светлината е задължително условие за растежа на растенията.Добре е едновременно с аквариума да се купи и капак с вградено осветление /лампи 18 или 20 вата/. По- силната светлина подобрява растежа на растенията! За аквариума е необходимо и отопление, тъй като стайните температури са недостатъчни за тези животни. За отопление ви трябва нагревател, който поддържа температурата да определена стойност. Най- добре е нагревателят и регулаторът да бъдат комбинирани в едно устройство. Пръчковидният регулируем нагревател се поставя отвесно в един от ъглите на аквариума и е добре да се защити с гъста растителност или поставен във водата корен. При плоските нагреватели това не е необходимо, но са значително по- скъпи от пръчковидните регулируеми нагреватели.
   Основната техническа екипировка е: аквариум и капак с вградено осветление, термометър, вътрешен филтър с моторче и регулируем нагревател.Наред със стандартните принадлежности, търговската мрежа предлага и редица други, които не са задължителни, но все пак е добре да имате и термометър за проверка на температурата на водата, кепче за изваждане на рибките от аквариума, евентуално чистачка за стъклата и маркуч за почистване на аквариума.
  Обобщено данните за 100- литров аквариум /басейн 80л./ са:
- 100- литров аквариум;
- Капак с 2 лампи х 18 вата или 20 вата;
- Регулируем нагревател 50 вата;
- Термометър;
- По възможност вътрешен филтър с двигател с мощност 150 до 200 л/ч;
   Аквариумът не трябва да се поставя на място с пряко проникваща светлина. Неизбежното изкуствено осветление го прави независим от дневната светлина.Най- добре е аквариумът да се постави на най-тъмното място в стаята, на височината на очите на наблюдаващия в седнало положение.
   При подреждането трябва да се има предвид следното: Рибките се нуждаят от достатъчно свободно място за плуване. На някой места трябва да има гъста растителност, където да могат да се крият- тук помага не само растителността, но и по- едри камъни и корени.
   За подреждането на аквариума са необходими пясък или чакъл, няколко камъка и декоративни корени. Пясъкът и чакълът служат като основа за растенията. Истинска подводна атмосфера в аквариума придават причудливо разклонените корени.
   Един добре подреден сборен аквариум е немислим без растения. Водните растения биват вкоренени в дъното или плаващи. Те са удобно сривалище за рибите. Растенията, които не заемат много място, се засаждат на групи.Нискорастящите растения се слагат по- напред, а по- високите - отстрани и отзад.
Избрани сайтове аквариума

Най-актуални страници аквариума

  • Южноевропейска панорама 28.09.2019г. повече » ...

  • Автобусна екскурзия - Блясъкът на Ривиерата Блясъкът на Ривиерата