Риболов: Река Тунджа - Скобар

Река Тунджа - Скобар

Река Тунджа
Скобар

Противоречив риболов върви по долното течение на река Тунджа. Хващат се прилични скобари, но никак не са редки и разочарованията. Рибата продължава да е постоянна в непостоянството си. Жалваха се от маловодие, но водата се вдигна вследствие на падналите валежи, за един период дори се размъти и вече е в типичното за това време състояние. Но рибешките капризи сякаш нямат край.
Избрани сайтове Тунджа