Риболов: Река Тунджа - кефал

Река Тунджа - кефал

Река Тунджа
кефал

По малововдна Тунджа, в участъка между язовирите "Копринка" и "Жребчево", ловят предимно кефал. Става приличен риболов на плувка, на бял червей, но така се ловят риби от средна големина. По-едри парчета налитат на спинингови примамки - подходящи блесни и воблери. В долното течение след Ямбол се хвалят с хванати скобари и морунаши, но слуката не е всекидневие.
Избрани сайтове Тунджа