язовир »вайловград - б€ла риба

язовир »вайловград - б€ла риба

язовир »вайловград
б€ла риба

Ћодки на тролингисти продължават да обикал€т из водната шир на родопски€ €зовир. ’ваща се предимно по н€ко€ б€ла риба от средна големина. ѕрав€т опити и с джигови примамки, които са основно средство за риболов на хищници в късната есен, но все още с променлив успех. ћирната риба постепенно се оттегл€. ¬се пак от брега може да се хване по н€ко€ бабушка или морунаш.
»збрани сайтове язовир

Ќай-актуални страници язовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • ѕромен€т категоризаци€та на €зовир ДƒъбникаФ

  • –емонтират €зовири във ¬рачанско