« назад


Река Искър - бяла мряна

Река Искър
бяла мряна

Отдавна утвърдените места за бяла мряна - от Роман до Червен бряг, вече се наобикалят от любителите на тази атрактивна риба. Хващат по някоя бяла мряна предимно на фидер, но едрите парчета още ги няма. Засега се обаждат риби по 200-400 грама. Ако се залага на бял червей, може да се хване и някоя каракуда или костур. На плувка риболовът е неефективен заради изобилието от дребосъци.


Избрани сайтове Риболов:

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти