Риболов: Река Марица - каракуда

Река Марица - каракуда

Река Марица
каракуда

В най-долното течение на реката на българска територия, в околностите на Свиленград, се хвалят с едри карауди на дъно. Става дума за риби от порядъка на половинка, даже и по-големи. Не е изключено и шаран да се обади, особено ако мястото се подхранва. В средното течение, на територията на Пловдивска област, в улова реобладават други риби - мрени, кефали, скобари.
Избрани сайтове Марица