–иболов: –ека »скър Ц скобар

–ека »скър Ц скобар

–ека »скър
скобар

ѕо средното течение на реката участъка между –оман и „ервен бр€г се хваща по н€кой скобар, за радост на многобройните му почитатели. „удеса обаче не бива да се очакват. ¬ъзможни са кратки пробл€съци с улов на две Ц три риби, после за дълго настъпва затишие. ƒруги елитни обитатели Ц кефали и бели мрени Ц също са на настроени€ и кълват р€дко.
»збрани сайтове скобар