Риболов: Река Рилска – балканска пъстърва

Река Рилска – балканска пъстърва

Река Рилска
балканска пъстърва

Любителите  на атрактивния пъстървов риболов от Благоевградско съсредоточават вниманието си към прохладната Рилска река в горещите юлски дни. Подходящи места има в землищата на селата Пороминово и Бараково, където епизодично се изважда по някоя прилична балканка. В долното течение присъства и черна мряна и там може да се проведе комбиниран улов.
Избрани сайтове пъстърва