–иболов: язовир »скър Ц платика

язовир »скър Ц платика

язовир »скър
платика

“ази риба си остава гол€мата болка и радост за софийските рибари. –адост е €сно защо, но болкаЦзащото е много непосто€нна в из€вите си. ≈дин ден ще кълве като за световно,† в следващи€ н€ма изобщо да се покаже. Ќай-търпеливите все пак дочакват† нейното време, което може да се случи чак на свечер€ване, след целодневно бездействие. ¬еднъж кълве по добре на плувка, друг път на дъно.
»збрани сайтове язовир

Ќай-актуални страници язовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • ѕромен€т категоризаци€та на €зовир ДƒъбникаФ

  • –емонтират €зовири във ¬рачанско