–иболов: –ека »скър Ц морунаш

–ека  »скър Ц морунаш

–ека† »скър
ћорунаш

¬ долното течение на реката, на територи€та на ѕлевенска област, вече става при€тен и често динамичен риболов. јко се случи спокоен ден и нормално за сезона ниво (често реката тече пълноводна и размътена) може да се хване разнообразна риба. ¬се пак изпъква с из€вите си морунашът, поне такива са впечатлени€та от рибари, посетили този район през последните дни.
»збрани сайтове реката