–иболов: –ека »скър Ц морунаш

–ека  »скър Ц морунаш

–ека† »скър
ћорунаш

¬ долното течение на реката, на територи€та на ѕлевенска област, вече става при€тен и често динамичен риболов. јко се случи спокоен ден и нормално за сезона ниво (често реката тече пълноводна и размътена) може да се хване разнообразна риба. ¬се пак изпъква с из€вите си морунашът, поне такива са впечатлени€та от рибари, посетили този район през последните дни.
»збрани сайтове реката

Ќай-актуални страници реката

  • “айнствени€т Ћаос и ¬иетнам - новото лице на »ндокитай 23.11.2019г. повече ї ...

  • “айланд и  амбоджа 17.11.2019г. повече ї ...

  • ¬одоемите във ¬рачанско са на прицел