« назад


Река  Искър – морунаш

Река  Искър
Морунаш

В долното течение на реката, на територията на Плевенска област, вече става приятен и често динамичен риболов. Ако се случи спокоен ден и нормално за сезона ниво (често реката тече пълноводна и размътена) може да се хване разнообразна риба. Все пак изпъква с изявите си морунашът, поне такива са впечатленията от рибари, посетили този район през последните дни.


Избрани сайтове Риболов:

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти