Риболов: Река Златна Панега - американска пъстърва

Река Златна Панега - американска пъстърва

Река Златна Панега
Американска пъстърва

Една от най-атрактивните пъстървови реки напоследък приятно изненадва въдичарите. Водата се е успокоила и нормализирала, а рибата определено показва засилена активност. В улова преобладават американски пъстърви , но се случва да налети и някоя балканка. Замятат и на естествени примамки, и на спининг. Да припомним, че пъстървовият риболов е разрешен само в почивни и празнични дни.
Избрани сайтове Златна

Най-актуални страници Златна

  • Олимпиада Pencil 2 Stylus повече » ...

  • Специалности Графичен дизайн и Компютърна графика повече » ...

  • Предание за Самуил - Костур и Преспанското езеро повече » ...