Риболов: Язовир Жеков Вир - кефал

Язовир Жеков Вир - кефал

Язовир Жеков вир
кефал

Измежду по-многобройната бабушка, която ловят по язовира, приятно изненадват и кефали от средна големина, особено ако се замята в дълбока вода. Такива места не липсват прокрай скалистите брегове в посока на стената. Ако целенасочено се търси кефал на плувка, нека стръвта е тестена и се подаде в междинна вода, за да се избегнат бабушките от придънния слой.




Избрани сайтове Язовир