Риболов: Язовир Огоста - уклей

Язовир Огоста - уклей

Язовир Огоста
уклей

Дребната риба с приоритет на уклея се лови по баластриерите в приустиевата част в землището на с. Г. Церовене, които се заливат от язовира и остават разрешени за риболов през забраната. Масово замятат на плувка на бял червей. При спокойно време става приятен динамичен риболов, но който търси адреналина от борбата с едри риби, да се насочва другаде.
Избрани сайтове Язовир