Риболов: Язовир Ястребино - Уклей

Язовир Ястребино - Уклей

Язовир Ястребино
Уклей

В приустиевите зони на двата големи ръкава на язовира вече върви динамичен риболов в открита вода. Първи се отзоваха уклеите, но и бабушки се намесват в улова. Улучи ли се спокойно време, може да се натрупа солиден улов за цял ден. Уклеите са в междинна вода, докато бабушките стриктно се придържат в близост до дъното. Това дава възможности за избор.
Избрани сайтове Язовир