Младеж спасява малко колибри и го отглежда с пипетка

Благороден младеж спасява мъничко колибри и го отглежда с пипетка

 


Коментари*

Избрани сайтове колибри