Риболов: Река Черноземска - Скобар

Река Черноземска - Скобар

Река Черноземска
Скобар

Пълноводието по реките измъчва рибарите в Южна България. От голямата вода патят и почитателите на Тунджа, затова мнозина предпочитат нейния приток на река Черноземска (южно от Елхово). Там се е групирала доста риба. Лови се предимно скобар на бял червей. Но пасажите са на определени места и често се случва едни да ловят, а други само да гледат.
Избрани сайтове Черноземска