Риболов: Язовир Веринско - Бибан

Язовир Веринско - Бибан

Язовир Веринско
Бибан

Една екзотична рибка, показала стабилно присъствие в този водоем, може да внесе по-особен чар на подледния риболов. Става дума за бибана, който по традиция дели мегдан през зимата с местния костур. Ловят го на голяма дълбочина /6-8 метра/, на дъното, с традиционната мормишка и хирономус, надянат на куката. Кълве доста уверено, намери ли примамката, трудно се отказва.
Избрани сайтове Язовир