–иболов: язовир »скър -  остур

язовир »скър -  остур

язовир »скър
 остур

Ќай-големи€т наш €зовир също се предаде на поредната студена вълна и замръзна. Ќай-ентусиазираните почитатели на подледни€ риболов побързаха да стъп€т и на недотам здравата ледена покривка, за да се убед€т, че рибата е трудна повече от вс€кога. ’ващат се единични костури, има и добри попадени€ сред т€х, но преобладават дребни бодливци. ѕри това са групирани на определени места.
»збрани сайтове язовир