–иболов: язовир »скър -  остур

язовир »скър -  остур

язовир »скър
 остур

Ќай-големи€т наш €зовир също се предаде на поредната студена вълна и замръзна. Ќай-ентусиазираните почитатели на подледни€ риболов побързаха да стъп€т и на недотам здравата ледена покривка, за да се убед€т, че рибата е трудна повече от вс€кога. ’ващат се единични костури, има и добри попадени€ сред т€х, но преобладават дребни бодливци. ѕри това са групирани на определени места.
»збрани сайтове язовир

Ќай-актуални страници язовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • ѕромен€т категоризаци€та на €зовир ДƒъбникаФ

  • –емонтират €зовири във ¬рачанско