Риболов: Язовир Алино - Бабушка

Язовир Алино - Бабушка

Язовир Алино
Бабушка

Дебел лед и още по-дебел сняг са затрупали китното язовирче край едноименното село в южните склонове на Верила планина. Рибите обаче си кълват, нищо че не са особено едри. Напоследък преобладават бабушки в улова, костурите като че ли се поотдръпнаха, вероятно вече под въздействието на нарастващия "кислороден глад". Мормишки с добавка от естествена стръв е най-силното оръжие там.
Избрани сайтове Язовир