« назад


Река Искър - морунаш

Река Искър
морунаш

Есенната офанзива на морунаша по долното течение на река Искър вече е факт. Ловят го повсеместно от село Писарово надолу, чак до вливането в Дунав. Рибите са доста активни и се хващат еднакво добре и на дъно, и на плувка. Стръвта е бял или грозд от бели червеи, като захранването гарантира и сериен улов. Пасажите се привличат от предложената храна.


Избрани сайтове Риболов:

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти