–иболов: –ека »скър - морунаш

–ека »скър - морунаш

–ека »скър
морунаш

≈сенната офанзива на морунаша по долното течение на река »скър вече е факт. Ћов€т го повсеместно от село ѕисарово надолу, чак до вливането в ƒунав. –ибите са доста активни и се хващат еднакво добре и на дъно, и на плувка. —тръвта е б€л или грозд от бели червеи, като захранването гарантира и сериен улов. ѕасажите се привличат от предложената храна.
»збрани сайтове »скър