–иболов: язовир »вайловград - Ўаран

язовир »вайловград - Ўаран

язовир »вайловград
Ўаран

»з€вените шаранджии продължават да чакат сво€ шанс, въпреки видимо поспадналото ниво на €зовира в последно време. ’ващат се и отделни големи шарани - наскоро софийска група реализира 10-килограмов люспест "дивак". ќт лодка пък влачат на тролинг за хищници, най-вече за б€ла риба. –езултатите са променливи, много често след успешен ден следва затишие.
*

»збрани сайтове язовир

Ќай-актуални страници язовир

  • »згор€ха над 60 м. тръби на €зовир Д–огозен 1Ф (ќЅЌќ¬≈Ќј)

  • ¬раца подар€ва €зовири на държавата

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...