–иболов: язовир »вайловград - Ўаран

язовир »вайловград - Ўаран

язовир »вайловград
Ўаран

»з€вените шаранджии продължават да чакат сво€ шанс, въпреки видимо поспадналото ниво на €зовира в последно време. ’ващат се и отделни големи шарани - наскоро софийска група реализира 10-килограмов люспест "дивак". ќт лодка пък влачат на тролинг за хищници, най-вече за б€ла риба. –езултатите са променливи, много често след успешен ден следва затишие.
»збрани сайтове язовир