отки: »згубена котка се намери след 5 години

»згубена котка се намери след 5 години

ƒомашни любимци: »згубена котка се намери след 5 години

 отка, загубила се в  олорадо преди пет години, намери семейството си в Ќю …орк. “ази неверо€тна истори€ породи въпросите, как животното е усп€ло да премине разсто€нието от над 2500 км., което дели двата града. ”илоу, идентифицирана чрез микрочипа си, се превърна в звезда на нюйоркските медии и бе гост на н€колко телевизионни предавани€.
в.¬секи ден, √одина I,брой 71
»збрани сайтове години

Ќови интернет страници години

  • ћаксофт- рекламни материали и сувенири –аботни календари 3 тела  ласик

  • Ќай-актуални страници години

  •  омпютърни курсове по Adobe Photoshop Adobe Photoshop

  • ƒават на съд шофьор, прегазил двама на път€

  • «атвор грози —офи ћаринова