отки: »згубена котка се намери след 5 години

»згубена котка се намери след 5 години

ƒомашни любимци: »згубена котка се намери след 5 години

 отка, загубила се в  олорадо преди пет години, намери семейството си в Ќю …орк. “ази неверо€тна истори€ породи въпросите, как животното е усп€ло да премине разсто€нието от над 2500 км., което дели двата града. ”илоу, идентифицирана чрез микрочипа си, се превърна в звезда на нюйоркските медии и бе гост на н€колко телевизионни предавани€.
в.¬секи ден, √одина I,брой 71
*

»збрани сайтове години

Ќай-нови об€ви

  • ѕродавам дипломи - коректен търговец!
    ∆иве€ и работ€ в чужбина, но така ме хвана живота, че не усп€х да завърша висшот

  • “ърс€ надомна работа
    Ќа 58 години съм и търс€ надомна работа,ко€то държа да е производство.

  • “ърс€ работа като невъоръжена охрана
    Ќа 58 години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс