–иболов: язовир »вайловград - Ўаран

язовир »вайловград - Ўаран

язовир »вайловград
Ўаран

Ўаранджийски биваци продължават да обсаждат полегатите брегове откъм приустиевата част на €зовира. ’ванаха се н€кои едри шарани в диапазона между 5 и 10 кг., но за такива риби си тр€бва солидно захранване и продължителен престой. ѕри еднодневни посещени€ рибарите се ориентират към по-реални възможности - каракуди, бабушки, кефали, уклеи. «а хищници - на тролинг от лодки.
»збрани сайтове язовир

Ќай-актуални страници язовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • –емонтират два €зовира

  • »згор€ха над 60 м. тръби на €зовир Д–огозен 1Ф (ќЅЌќ¬≈Ќј)